Odlučovače ropných látek

 


Rychlá montáž


Plné zatížení D400


Vnější ochranný nátěr


Bezproblémová údržba


Zaškolení obsluhy provozovatele

Odlučovače lehkých kapalin se umísťují na objektech dešťové kanalizace jako čistící a havarijní prvky. Nejčastěji je odlučovač umístěn jako plnoprůtokový, zejména u parkovišť a zpevněných ploch nad 100 m2, nádvořích provozoven, skladů ropných látek, čerpacích stanic pohonných hmot a dalších prostor, kde může dojít ke koncentraci ropných látek či ostatních lehkých kapalin a jejich splachu deštěm do kanalizace nebo vodoteče. Umístěné zařízení výrazně přispívá k ochraně životního prostředí. Veškeré naše výrobky OLK jsou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2. OLK umísťujeme dle typu do hranatých i kruhových nádrží, často si podmínky umístění vyžádají atypická řešení, která dokážeme individuálně posoudit a navrhnout.

Základní hodnoty pro návrh jsou velikosti a účel odvodňovaných ploch, dále výstupní hodnota přečištění. Výstupní hodnoty přečištění jsou uvedeny v poměru zbytkových uhlíkatých látek obsažených ve vyčištěné vodě, parametry výstupu určuje dotčený provozovatel kanalizační sítě nebo příslušné povodí. Výstupní hodnoty se pohybují od 5 do 0,2 mg/L NEL. Veškeré naše výrobky jsou konstruovány z betonu C35/45 s patřičnými přísadami na odolnost vůči vnitřnímu nebo vnějšímu prostředí. Konstrukce nádrží jsou ve všech variantách pojezdná zatížením D400, atypicky E600 až F900 (dle ČSN EN 1991-2 a ČSN EN NA). Odlučovače lehkých kapalin jsme na přání schopní dodat na klíč včetně veškerého příslušenství a kompletní dokladové části.

 

Poptávka

1000 znaků zbývá
Přidat

* Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem