Velkoobjemové nádrže - dywidag

 


Rychlá montáž


Plné zatížení D400


Tvarová variabilita


Těsněné spoje NBR


Životnost nádrže

Jsou objekty osazené na dešťové kanalizaci, slouží k zachycení dešťové vody ze střech a travnatých ploch. Velkoobjemové nádrže mohou mít funkci retenční, akumulační, požární nebo kombinovanou. Při návrhu a výpočtu objemu retenční nádrže vycházíme z odvodňovaných ploch a intenzity dešťových srážek v dané lokalitě, dalším aspektem k potřebnému objemu je způsob vypouštění vod a případná potřebná regulace odtoku.

Regulaci odtoku zajišťují samočinné regulační prvky nebo v případě nutnosti se umísťují čerpadla o daném potřebném výkonu. Množství vypouštěných vod uváděno v l/s určuje provozovatel místní kanalizace nebo povodí dotčeného toku.

Kombinace sloučení retenční, akumulační a požární funkce je výhodná, za předpokladu zpětného využití dešťových vod k závlahám a údržbě zeleně nebo k požárním účelům. Nádrže jsme schopni doplnit a tím i na klíč dodat včetně požárně sací techniky, česlicového koše u nátoku, regulační či čerpací techniky včetně dálkového měření a regulace (MaR). V rámci naší dodávky nabízíme komplexní řešení a poradenství v návrhu vhodné nádrže včetně technické realizační dokumentace.

Výrobek významně přispívá k ochraně životního prostředí.

DJ/PU DN 1000 -...
OLK BA - I - ...
GB 5000
OLK SF
OLK BA - M - ...
OLK SF
TYP GAMA
OLK KA - M - ...
OLK KA - M/RB
retenční nádrž ...
retenční nádrž ...
retenční nádrž ...
retenční nádrž ...
DUN 300 l/s
DUN 300 l/s se ...
OLK - KA - MS/R...

Poptávka

1000 znaků zbývá
Přidat

* Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem