O společnosti, historie výrobního závodu


Výrobní závod Prefa Lysá je umístěn v Lysé nad Labem na adrese Jedličkova 1190/1. Historie výrobního závodu sahá do roku 1931, kdy zde byla založena firma Lanna a.s., která se zabývala výrobou železobetonových prefabrikátů a velkorozměrových trub dle italského systému „Vianni“. V roce 1972 zde byla instalována první kanadská výrobní linka na výrobu předpjatých dutinových panelů SPIROLL v České republice právě ve výrobním závodě Lysá nad Labem.

V roce 1994 vstoupila do společnosti německá společnost DYWIDAG a v průběhu let 1995 až 2001 byla zavedena výroba betonových nádrží, doplněn sortiment stropních předpjatých panelů a rozšířena výroba železo-betonových prefabrikátů. V roce 2001 se společnost Dywidag Prefa a.s. stala součástí nadnárodního koncernu CONSOLIS SAS. V období od 2001 do 2014 byla rozšířena výroba stropních panelů, zahájena výroba stěnových grafických panelů a realizovány dodávky systému prefabrikovaných betonových hal BASHALLEN. V uvedeném období byla také rozšířena výroba o prvky bytové výstavby především schodiště, balkony a prefabrikované opláštění.

Ve výrobně proběhla v letech 2004 - 2005 rozsáhlá rekonstrukce a zároveň zdvojnásobení výrobní kapacity pro předpjaté panely SPIROLL. V roce 2015 společnost CONSOLIS OY AB prodala CONSOLIS CZ, a.s. společnosti H.A.N.S. stavby, a.s. a tato mění obchodní název společnosti na H.A.N.S. prefa, a.s. Ve výrobním závodě v Lysé nad Labem je provedena v roce 2015 jak personální, tak výrobní restrukturalizace společnosti.
Firma se od roku 2015 soustředí na výrobu stropních prvků, schodišť a konstrukčních prefabrikátů pro pozemní občanské a průmyslové stavby. Postupně je ukončena výroba systému BASHALEN. Nově je zaveden systém předpínaných prvků a dále jsou vyráběny výrobky DYWIDAG pro kanalizační soustavy jako retenční nádrže, dešťové usazovací nádrže a odlučovače ropných látek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní název společnosti:
H.A.N.S. prefa a.s.
zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1568
sídlo společnosti
Holušická 2253/1
148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 45148350
DIČ: CZ45148350
Adresa výrobního závodu:
H.A.N.S. prefa, a.s.
VÝROBNÍ ZÁVOD PREFA LYSÁ
Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem
Informace o produktech společnost H.A.N.S. prefa, a.s. najdete na těchto www stránkách
www.hansprefa.cz
www.dywidag.cz